Asbesti- ja bitumijätteen vastaanotto Helsingin laitoksella

Tiedote
7.11.2023

Aloitamme Helsingin kierrätyslaitoksellamme sekä asbestijätteen että bitumi/kattohuopajätteen vastaanoton erillisinä jakeina 7.11.2023 alkaen.

Asbestijäte

Asbestijätteen tulee olla pakattuna ilmatiiviiksi paketiksi, jotta asbestikuitu ei pääse vapautumaan hengitysilmaan käsittelyn yhteydessä. Puutteellisesti pakattua, pölyävää asbestijätettä ei oteta vastaan. Pakkauksissa tulee olla asianmukaiset merkinnät, esim. ”Sisältää asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista”. Pakkauksessa tulee lisäksi olla jätettä tuovan yrityksen nimi.

Asbestijätettä tuova kuorma ei saa sisältää muuta jätettä. Jos kuorma kuitenkin sisältää muuta jätettä, tulee muu jäte purkaa omalle purkupaikalleen. Asbestijäte tulee myös punnita erikseen muusta jätteestä joko välipunnituksella tai omana kuormanaan. Mikäli asbestijätekuorma sisältää muuta jätettä, peritään kuormasta ylimääräinen käsittelymaksu 100 EUR (alv 0%).

Asbestijätteestä tulee myös toimittaa – mielellään jo ennen laitokselle tuontia, mutta viimeistään tuonnin yhteydessä – asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tulokset. Sähköisessä muodossa olevat kartoitustulokset tulee lähettää tilaukset@circulation.fi -sähköpostiosoitteeseen.

Suurempien asbestierien tuonnista tulee ilmoittaa etukäteen.

Asbestijätettä otetaan vastaan seuraavilla jätenimikkeillä (LoW-koodi, entinen EWC-koodi):

17 01 06*Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
17 06 01*Asbestia sisältävät eristysaineet
17 06 05*Asbestia sisältävät rakennusaineet

Asbestijätteen R/D-koodi (käsittelytapa) on D 1. Laitokselle tultaessa tulee käyttää vaa’alla aineskoodia ”asb”. Vastaanotettavalla asbestijätteellä tulee olla mukana jätelain mukaisesti laadittu siirtoasiakirja.

Asbestijätteen vastaanottohinta on 220,00 EUR/tonni (alv 0%). Lisäksi peritään punnitusmaksu.

Bitumi- eli kattohuopajäte

Bitumia otetaan vastaan kattohuopana rakennus- ja purkutyömailta. Kattohuopa voi olla paloina tai bitumikattohuoparullina. Kattohuopa ei saa sisältää esim. asbestipitoisia huopia, isoja metalleja ja peltejä, lista- ja eristemateriaaleja eikä maa- ja kiviaineksia. Huovassa voi olla kiinni nauloja sekä bitumissa kiinni olevia eristemateriaaleja vähäisessä määrin (< 2 tilavuus-%).

Jos kattohuopa on peräisin 1930-1980-luvuilta eikä siitä ole tehty asbestikartoitusta – tai asbestikartoituksen mukaan siinä on asbestia, otetaan kattohuopa vastaan asbestijätteenä. Jos kattohuovassa ei ole asbestikartoituksen mukaan asbestia, otetaan se vastaan bitumijätteenä.

Kattohuopaa otetaan vastaan jätenimikkeellä 17 03 02 (LoW-koodi, entinen EWC-koodi).

Kattohuovan R/D-koodi (käsittelytapa) on R 12.2. Laitokselle tultaessa tulee käyttää vaa’alla aineskoodia ”bit”. Vastaanotettavalla kattohuovalla tulee olla mukana jätelain mukaisesti laadittu siirtoasiakirja.

Kattohuovan vastaanottohinta on 140,00 EUR/tonni (alv 0%). Lisäksi peritään punnitusmaksu.

Lisätiedot

Helsingin laitoksen yhteystiedot ja aukioloajat löydät www-sivuiltamme kohdasta Laitokset > Helsinki.

Mikäli on kysyttävää, ota yhteyttä joko myyntipäällikkö Juha Mitroon (juha.mitro@circulation.fi, 0400 552 556) tai myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen (jussi.haapasaari@circulation.fi, 050 552 582). Tuontiin liittyen saat lisätietoja myös Helsingin laitoksen asiakaspalvelunumerosta (050 551 0120).

Takaisin artikkelilistaan