Ohjeet ja asiakirjat
Asiakirjat ja ehdot

Asiakirjat ja ehdot

Täältä löydät tietoa mm. yleisistä sopimusehdoistamme, materiaalikohtaisista vastaanotto- ja toimitusehdoista sekä jätteen siirtoasiakirjasta. Betonimurskeen noutoon liittyen löydät myös tietoa tarvittavasta hyödyntämisilmoituksesta sekä loppuraportoinnista.

Yleiset asiakirjat ja ehdot

Yleisiä asiakirjoja ja ehtoja ovat mm. Circulation Oy:n yleiset sopimusehdot, tietosuojakuvaukset kuten esim. asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterien tietosuojaselosteet, sekä www-sivustomme käyttöön liittyvät ehdot.

Nämä kaikki löydät myös kaikkien www-sivustomme sivujen alatunnisteesta.

Materiaalikohtaiset asiakirjat ja ehdot

Vastaanotettaville ja noudettaville - tai meidän toimittamille - materiaaleille meillä on omat, materiaalikohtaiset ehdot. Sinun tulee tutustua tuomiesi materiaalien vastaanottoehtoihin tai noutamiesi materiaalien toimitusehtoihin etukäteen, ja sitoutua noudattamaan niitä sekä kierrätyslaitoksen turvallisuusohjeita.

Betoni- ja tiilijätteen vastaanottoehdot
Näytä
Puujätteen vastaanottoehdot
Näytä
Rakennusjätteen vastaanottoehdot
Näytä
Risujen, kantojen ja muiden luonnonmateriaalien vastaanottoehdot
Näytä
Betonimurskeen toimitusehdot
Näytä
Bio- ja kierrätyspolttoaineiden toimitusehdot
Näytä

Jätteen siirtoasiakirja

Jätteen siirtoasiakirja on jätelain edellyttämä asiakirja. Sitä on käytettävä jätteen siirrossa, koska sillä turvataan jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn, sekä luodaan edellytykset jätteiden asianmukaiseen seurantaan ja valvontaan.

Siirtoasiakirja on laadittava, kun Jätelaissa tarkoitetulle vastaanottajalle siirretään ja luovutetaan jäteluettelon mukaista vaarallista jätettä, saostus- ja umpisäiliölietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätettä. Voit halutessasi tehdä siirtoasiakirjan myös muista tuomistasi materiaaleista.

Kun tuot em. jätemateriaaleja laitoksillemme, tulee sinulla olla siirtoasiakirja laadittuna. Muussa tapauksessa joudumme käännyttämään kuormasi pois laitokseltamme. Muistathan myös raportoida pakolliset siirtoasiakirjatiedot tuomistasi kuormista SIIRTO-rekisteriin (jätteen haltijan tai kuljettajan vastuulla oleva asia, ks. lisätietoja alla olevissa usein kysytyissä kysymyksissä).

Kun noudat laitokseltamme kierrätysmateriaalia, esim. betonimursketta, me laadimme siirtoasiakirjan.

Siirtoasiakirjalomake (pdf)
Näytä

Täytettävä pdf-lomake jätteen siirtoasiakirjan tai kuormakirjan laatimiseksi, kun tuodaan jätettä Circulationin kierrätyslaitoksille eikä käytettävissä ole sähköistä siirtoasiakirjapalvelua. Täytetyn siirtoasiakirjan voi joko lähettää sähköpostilla tai tulostaa laitoksella annettavaksi.

Sähköisen siirtoasiakirjan lähettäminen

Voit lähettää siirtoasiakirjan kopion sähköpostitse laitoksillemme tuotavasta jätteestä laitoskohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Osoitteet ovat seuraavat:

Usein kysyttyä siirtoasiakirjoista

Miksi siirtoasiakirja pitää tehdä?

Siirtoasiakirjan käytöllä turvataan jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luodaan edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirjan käyttö tiettyjen jätteiden kuljetuksessa tuli pakolliseksi Jätelain perusteella jo vuonna 2012.

Milloin siirtoasiakirja pitää tehdä?

Siirtoasiakirja pitää tehdä, jos olet tuomassa laitoksellemme sellaista jätettä, jolle lain mukaan tulee olla siirtoasiakirja. Yleisesti ottaen tällaista jätettä ovat seuraavat jätteet:

 • Vaarallinen jäte
 • Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävä jäte (ns. POP-jäte)
 • Saostus- ja umpisäiliöliete
 • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
 • Pilaantunut maa-aines
 • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumaton maa-aines)
Kuka vastaa siirtoasiakirjan laatimisesta?

Jätteen haltija eli esim. jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu jätettä hallussaan pitävä, on vastuussa siirtoasiakirjan laatimisesta, mutta sen voi myös tehdä jätteen kuljettaja, jos niin sovitaan.

Poikkeuksena on kotitaloudet (asuinkiinteistöjen haltijat), sillä siirtoasiakirjaa ei vaadita, jos ne kuljettavat omatoimisesti esim. rakennus- ja purkujätteitään hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Jos kuljetusliike noutaa jätteen kotitaloudesta, on jätteen kuljettajalla velvollisuus laatia siirtoasiakirja, antaa se vastaanottajalle sekä säilyttää se vaaditun ajan.

Kun jätettä tuodaan laitoksillemme, siirtoasiakirja pitää olla tehtynä joko sähköisenä tai paperisena tultaessa vaa'alle. Kun laitoksiltamme haetaan (tai meidän toimesta toimitetaan) jätettä hyödyntämispaikalle, me teemme siirtoasiakirjan sähköisenä.

Kuinka kauan ja kenen on säilytettävä siirtoasiakirja?

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan.

Jätteen haltija on esim. jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu jätettä hallussaan pitävä. Mikäli kuljetusliike noutaa jätteen kotitaloudesta ja laatii siirtoasiakirjan, tulee kuljetusliikkeen silloin säilyttää se vaaditun kolmen vuoden ajan.

Kun jätemateriaalia tuodaan meidän laitoksille, me olemme vastaanottajan roolissa ja siten velvollisia säilyttämään siirtoasiakirjan kolme vuotta.

Voinko käyttää edelleen paperista siirtoasiakirjaa?

Siirtoasiakirja voi olla edelleen paperinen, mutta jätteen haltijalla (esim. jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu jätettä hallussaan pitävä) on velvollisuus toimittaa tietyt siirtoasiakirjan tiedot sähköiseen SIIRTO-siirtoasiakirjarekisteriin 1.9.2022 alkaen.

Tiedot voi syöttää manuaalisen asiointikäyttöliittymän kautta, mutta se on virhealtista ja työlästä. Sen vuoksi suosittelemme ottamaan käyttöön sähköisen siirtoasiakirjapalvelun - etenkin jos on kyse laajemmasta jätteen kuljetuksesta. Palvelua tarjoaa useampi IT-toimittaja. Me Circulationissa olemme valinneet ZeroWaste Siirtoasiakirja -palvelun omien siirtoasiakirjojemme laatimiseen.

Lue lisää sähköisestä siirtoasiakirjasta blogitekstistämme "Sähköinen siirtoasiakirja tulee - oletko valmis?".

Lisätietoja SIIRTO-rekisteristä löytyy esim. Ympäristöhallinnon sivuilta (ympäristö.fi).

Kuka lähettää pakolliset siirtoasiakirjatiedot SIIRTO-rekisteriin?

Kun luovutamme asiakkaillemme käsittelemäämme jätettä esim. betonimurskeena, raportoimme SIIRTO-rekisteriin niiden kuormien siirtoasiakirjat, joiden raportointi kuuluu meille jätteen haltijana. Käytämme tähän ZeroWaste Siirtoasiakirja -palvelua, josta ko. siirtoasiakirjat lähtevät automaattisesti SIIRTO-rekisteriin. ZeroWaste Siirtoasiakirja -palvelusta voidaan lähettää siirtoasiakirja automaattisesti sähköpostilla myös asiakkaalle, kunhan asiakas on ilmoittanut meille sähköpostiosoitteensa.

Kun otamme vastaan asiakkailtamme jätettä, johon vaaditaan siirtoasiakirja (esim. rakennus- ja purkujäte), vaadimme asiakkailta siirtoasiakirjan ensisijaisesti sähköisenä (sähköpostilla pdf-tiedostona laitoskohtaiseen sähköpostiosoitteeseen), mutta hyväksymme sen myös paperisena. Vastaanotetun jätteen osalta emme raportoi mitään SIIRTO-rekisteriin, koska se on jätteen haltijan (tai joissakin tapauksissa jätteen kuljettajan) vastuulla.

Laitoskohtaiset sähköpostiosoitteemme, joihin laitoksillemme tuotavan jätteen siirtoasiakirjakopiot tulee lähettää, löydät tältä sivulta tämän "Usein kysyttyä siirtoasiakirjoista"-kohdan yläpuolelta.

Jos olet tuonut jätettä laitoksellemme paperisella siirtoasiakirjalla, pystyt syöttämään sen tiedot manuaalisen asiointikäyttöliittymän kautta, mutta se on virhealtista ja työlästä. Sen vuoksi suosittelemme, että otat käyttöön sähköisen siirtoasiakirjapalvelun - etenkin jos on kyse laajemmasta jätteen kuljetuksesta. Palvelua tarjoaa useampi IT-toimittaja.

Lue lisää sähköisestä siirtoasiakirjasta blogitekstistämme "Sähköinen siirtoasiakirja tulee - oletko valmis?".

Lisätietoja SIIRTO-rekisteristä löytyy esim. Ympäristöhallinnon sivuilta (ympäristö.fi).

Hyödyntämisilmoitus

Betonimurskeen käyttö maanrakentamisessa on luvanvaraista toimintaa. Hyödyntämispaikalla voidaan käyttää betonimursketta, jos hyödyntäminen on hyväksytty ympäristöluvassa tai sille on tehty hyväksytty rekisteröinti-ilmoitus ns. MARA-asetuksen mukaisesti. Rekisteröinti-ilmoituksen on voinut hyväksyä joko ELY-keskus (> 1000 tn) tai kunnan ympäristökeskus (< 1000 tn). Hyödyntämisilmoituksesta käytetään usein myös nimitystä MARA-ilmoitus.

Betonimurskeen hyödyntämispaikan haltija on vastuussa siitä, että hyödyntämisilmoitus on tehty ja toimitettu meille ennen betonimurskeen noutoa. Jos hyödyntämiseen on ympäristölupa, tulee myös se toimittaa meille etukäteen. Muussa tapauksessa emme voi luovuttaa mursketta sinulle.

Lähetä hyödyntämisilmoituksesi (tai ympäristölupasi) sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@circulation.fi.

Jos tarvitset apua hyödyntämisilmoituksen teossa, tilaa se meiltä sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@circulation.fi. Teemme ilmoituksen mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen viranomaiskäsittely kestää tyypillisesti muutamasta päivästä 1-2 viikkoon.

Usein kysyttyä hyödyntämisilmoituksesta

Mitä tietoja hyödyntämisilmoitukseen tarvitaan?

Ilmoituksen tekoon tarvitaan mm. seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot seuraavista:
 • * Hyödyntämispaikan haltija (maarakentamiskohde)
  * (Väliaikaisen varastointipaikan haltija)
  * (Ilmoituksen tekijä)

 • Hyödyntämispaikan sijainti
 • * Osoite ja kiinteistörekisterinumero(t)
  * Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
  * Tiedot hyödyntämispaikan ympäristöstä

 • Todiste betonimurskeen laadunhallinnan läpikäynnistä ja asetuksen vaatimusten täyttämisestä (Circulationilta)
 • * Laadunhallintajärjestelmän kuvaus (Circulationilta)

 • Betonimurskeen tekninen kelpoisuus (CE-merkintätiedot, tuoteseloste, tai todiste betonin teknisestä kelpoisuudesta Circulationilta)

Kuinka kauan menee hyödyntämisilmoituksen saannissa?

Se riippuu paljon siitä, kuinka nopeasti ilmoituksen tekoon tarvittavat tiedot saadaan kasaan. Kun tiedot ovat saatavilla, itse ilmoituksen teko on nopea toimenpide.

Ilmoituksen viranomaiskäsittely kestää tyypillisesti muutamasta päivästä 1-2 viikkoon. Jos viranomainen joutuu pyytämään lisätietoja tai korjauksia ilmoitettuihin tietoihin, käsittely luonnollisesti kestää kauemmin.

Miten hyödyntämisilmoitus tehdään?

Jos tarvittavan betonimurskeen määrä on yli 1000 tonnia, ilmoitus ELY-keskukselle tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä Word-lomakkeella.

Jos murskemäärä on alle 1000 tonnia, ilmoitus hyödyntämiskohteen kunnan ympäristökeskukselle tehdään sähköpostitse. Ilmoituksen teossa käytetään hyödyntämisilmoituslomaketta liitteineen.

Jos tarvitset apua hyödyntämisilmoituksen teossa, tilaa se meiltä sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@circulation.fi. Teemme ilmoituksen mahdollisimman nopeasti. Ilmoituksen viranomaiskäsittely kestää tyypillisesti muutamasta päivästä 1-2 viikkoon.

Kuka seuraa hyödynnetyn betonimurskeen määrää?

Ensisijaisesti betonimurskeen hyödyntämismäärän seurannasta vastuussa on hyödyntämispaikan haltija. Jokaisesta kuormasta kuljettaja saa punnitustositteen, jossa näkyy ko. kuormassa kuljetetun murskeen määrä. Näiden tositteiden pohjalta hyödyntämispaikan haltija voi seurata murskeen kokonaismäärää.

Lain mukaan me emme voi luovuttaa betonimursketta, jos sen hyödyntämiseen ei ole lupaa. Sen vuoksi myös me seuraamme hyödyntämiskohteittain luovutetun murskeen määrää. Valvomme myös sitä, että mursketta luovutetaan vain ilmoituksen voimassaoloaikana.

Mitä teen, jos tarvitsen enemmän betonimursketta tai jatkoaikaa sen hyödyntämiseen?

Sinun tulee silloin lähettää sähköpostitse pyyntö kasvattaa murskemäärää tai antaa lisäaikaa murskeen hyödyntämiselle alkuperäisen hyödyntämisilmoituksen käsitelleelle viranomaiselle. Pyyntö on yleensä vapaamuotoinen, mutta siihen on hyvä sisällyttää perustelut sille, miksi muutosta aikaisempaan tarvitaan.

Voimme tarvittaessa myös auttaa sinua pyynnön lähettämisessä. Ota silloin yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@circulation.fi.

Loppuraportointi

Loppuraportti on pakollinen osa betonimurskeen hyödyntämistä MARA-asetuksen (VnA 843/2017) mukaan. Loppuraportille on olemassa valmis lomake Ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa (ks. "Tutustu MARA-ohjeistoon"-painike alla).

Betonimurskeen hyödyntämispaikan haltija on vastuussa siitä, että loppuraportti tehdään ja toimitetaan viranomaiselle.

Loppuraportille tarvitaan hyödyntämiskohteessa käytetty todellinen betonimurskeen määrä, joka voi poiketa siitä määrästä, joka ilmoitettiin alunperin hyödyntämisilmoituksessa. Alla olevista usein kysytyistä kysymyksistä löydät ohjeet siitä, miten voit hakea betonimurskeen määrän asiakasportaalin kautta. Mikäli sinulla on ongelmia haun kanssa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@circulation.fi.

Jos tarvitset apua loppuraportin teossa, tilaa se meiltä sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@circulation.fi.

Usein kysyttyä loppuraportoinnista

Mistä saan tiedon hyödyntämiskohteeseen ajetusta betonimurskemäärästä loppuraportointia varten?

Pystyt hakemaan tiedon asiakasraportoinnista asiakkuuskohtaisesti seuraavasti:

 1. Kirjaudu asiakasraportointiin tämän sivun ylälaidassa olevan "Asiakasraportointi"-painikkeen kautta
 2. Haku-välilehdellä anna murskeen hyödyntämisen aikaväli ja valitse tuoteryhmäksi "Betoni".
 3. Suorita haku "Hae"-painikkeella
 4. Valitse välilehti "Vie tiedostoon"
 5. Valitse valintalistalta raportiksi "CSV Eritelty" ja paina painiketta "Lataa"
 6. Avaa työasemallesi ladattu CsvReport-alkuinen csv-tiedosto Microsoft Excel -ohjelmistolla
 7. Laita suodatin päälle sarakeotsikkoriville
 8. Suodata rivit "ID"-sarakkeella siten, että sinulla on valittuna vain ID:t 800 ja 809.
 9. Suodata vielä "Kommentti"-sarakkeessa kohteen katuosoitteella, jos olet noutanut betonimursketta useampaan kohteeseen ko. aikavälillä.

Jos samaan hyödyntämiskohteeseen ajettua betonimursketta on laskutettu eri asiakkuuksilta (eli maksaja on ollut eri), on haku tehtävä erikseen kullekin asiakkuudelle ja yhdistettävä eri csv-tiedostoista tiedot yhteen Excel-tiedostoon.

Huom! Jotta saat oikean betonimurskemäärän, on tärkeää, että kuormia noudettaessa on käytetty aina samaa - ja samalla tavalla kirjoitettua - hyödyntämiskohteen osoitetta. Tämän osoitteen tulisi olla sama, joka on ELY-keskuksen MARA-ilmoituksessa (tai kunnan hyödyntämisilmoituksessa) hyödyntämispaikan osoitteena.