Meistä
Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Toimintamme perustuu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardiin, ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmästandardiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin esim. työterveyden ja työturvallisuuden osalta.

Pyrimme tuottamaan laadukkaita palveluja ja tuotteita asiakkaillemme, sekä vähentämään ja ennaltaehkäisemään toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Työntekijöillemme haluamme tarjota turvallisen ja hyvinvoivan työympäristön. Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme. Kehitämme parhaillaan toimintajärjestelmää, joka täyttää mm. ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien vaatimukset.

Laatu

Laatutavoitteet

Olemme määritelleet toimintamme laatutavoitteiksi seuraavat:

 • Asiakastyytyväisyys
 • Laatuvaatimusten mukaiset tuotteet (betonimurske & hake)
 • Laitosvierailun helppous asiakkaille
 • Tehokas materiaalien hyötykäyttö
 • Henkilöstötyytyväisyys
 • Ympäristö

  Ympäristönäkökohdat

  Liiketoiminnassamme tunnistetut merkittävät ympäristönäkökohdat, joita voimme hallita ja joihin voimme vaikuttaa, ovat seuraavat:

  Negatiivinen vaikutus

  • Päästöt ilmaan (pöly, savu)
  • Veden kulutus
  • Päästöt maaperään
  • Päästöt veteen

  Positiivinen vaikutus

  • Energian käyttö laitoksella (aurinkoenergia)
  • Kierrätettävät jätetuotteet (betonimurske / karbonalisoituminen)
  • Kierrätetyt koneet ja laitteet

  Ympäristötavoitteet

  Ympäristötavoitteemme ovat seuraavat:

 • Pölypäästöjen ehkäiseminen
 • Ekologinen koneiden hankinta ja käyttö
 • Ympäristömyönteinen yrityskuva
 • Työntekijöiden ympäristökoulutuksen läpikäynti
 • Ympäristöluvat

  Mikäli tarvitset tietoa ympäristöluvistamme, ota yhteyttä laatu- ja ympäristöpäällikköömme.

  Turvallisuus

  Turvallisuustavoitteet

  Turvallisuustavoitteemme ovat seuraavat:

 • Nolla tapaturmaa
 • Vaaratilanteista oppiminen
 • Aktiivinen työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työolojen kehittäminen
 • Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyys

  Olemme liittyneet suomalaisten työpaikkojen verkostoon – Nolla tapaturmaa -foorumiin – jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Tapaturmien lisäksi pyrimme nolla-ajatteluun myös muissa työterveyttä ja -turvallisuutta uhkaavissa asioissa.