Meistä
Tietoa yrityksestä

Olemme kiertotalousalan kasvava yritys

Circulation Oy tunnetaan kiertotalousalan asiantuntevasta osaamisesta, monipuolisesta vastaanottovalikoimasta sekä laitoksista pääkaupunkiseudun parhaimmilla sijainneilla.

Circulation Oy perustettiin vuonna 2012. Edistämme kiertotaloutta vastaanottamalla rakennus- ja purkumateriaaleja, kuten betoni- ja tiilijätettä, purkupuuta ja sekalaista rakennusjätettä laitoksillamme.

Käsittelemme vastaanotetut materiaalit kierrätysmateriaaleiksi, joita voidaan hyötykäyttää luonnonmateriaalien sijaan esimerkiksi maanrakentamisessa tai lämmöntuotannossa - tai edelleen kierrätyksessä. Pyrimme aina minimoimaan loppusijoitettavan jätteen määrän ja tässä olemmekin onnistuneet erinomaisesti.

Toiminta-ajatus

Mahdollistamme kiertotaloutta rakennus-, purku- ja puumateriaalien kierrättämisellä. Toimintamme edistää yhteiskunnan kiertotaloutta ja pyrkii vastaamaan kiertotaloudelle asetettuihin tavoitteisiin. Vastaanotamme asiakkailtamme rakennus- ja purkujätettä, josta käsittelyn jälkeen valmistuu kierrätysmateriaalia, jolla voidaan korvata neitseellisiä ja arvokkaita luonnonvaroja. Valmistamiamme kierrätysmateriaaleja myymme asiakkaillemme hyötykäyttöön.

Visio

Kiertotalousalan edelläkävijä Uudellamaalla. Tavoitteenamme on olla kiertotalousalan edelläkävijä toiminta-alueellamme Uudellamaalla. Tämä visiomme kannustaa meitä kehittymään ja laajentamaan liiketoimintaamme.

Arvomme

.

Asiakaslähtöisyys

 • Autamme asiakkaita heidän tarpeet huomioon ottaen
 • Palvelemme nopeasti ja joustavasti
 • Kohtelemme kaikkia asiakkaita yhdenvertaisina
 • Kehitymme jatkuvasti yrityksenä ja ihmisinä

Vastuullisuus

 • Kierrätämme oikein ja ammattitaidolla
 • Välitämme ympäristöstä ja pyrimme minimoimaan sille aiheutuvat haitat
 • Huolehdimme toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
 • Noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä yhteisiä sääntöjämme

Yhteistyö

 • Arvostamme asiakkaita ja toisiamme
 • Olemme yhteistyökykyisiä
 • Olemme luotettava kumppani
 • Teemme työmme reilulla meiningillä

Toimintapolitiikka

Toimintapolitiikkamme määrittelee yrityksemme suunnan ja sitoumuksen koskien laatuun, ympäristönsuojelun tasoon ja turvallisuuteen liittyviä periaatteita.

Noudattamalla seuraavia periaatteita toiminnassamme, mahdollistamme ja edistämme kiertotaloutta, kun kierrätämme rakennus-, purku- ja puumateriaaleja:

Asiakkaat ja kumppanit

 • Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
 • Toimimme vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ymmärtääksemme heidän tarpeet ja täyttääksemme heidän odotukset

Ympäristö

 • Sitoudumme ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön pilaantumista sekä parantamalla jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa
 • Pyrimme kierrättämään uusiokäyttöön mahdollisimman paljon käsittelemästämme materiaalista ja vähentämään jätemäärää, ja siten säästämään luonnonvaroja
 • Edellytämme asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista samoihin periaatteisiin

Työyhteisö

 • Teemme yhteistyötä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työolojen kehittämisessä
 • Kehitämme henkilöstön ammatillista pätevyyttä sekä laatu- ja ympäristötietoisuutta
 • Toimimme tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi

Jatkuva parantaminen

 • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti
 • Pyrimme tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, sekä ehkäisemään haitallisten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutusten toteutumista
 • Varmistamme riittävät resurssit, tehokkaan toiminnan ja kannattavuuden
 • Tiedotamme asioistamme avoimesti ja rehellisesti sidosryhmillemme

Sitovat velvoitteet

 • Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
 • Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • Seuraamme ja ennakoimme alan kehitystä

Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuvat omalta osaltaan toimintapolitiikan toteuttamiseen. Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeihin. Circulation Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan 10.6.2020.