Sähköinen siirtoasiakirja tulee – oletko valmis?

Blogi
1.9.2022

Sähköiset siirtoasiakirjat korvaavat vauhdilla paperisia siirtoasiakirjoja. Jätelainsäädännön muutokset viime vuonna ovat vauhdittaneet tätä. 1.9.2022 alkaen tietyt siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä SIIRTO-rekisteriin.

Siirtoasiakirjan käyttö tiettyjen jätteiden kuljetuksessa tuli pakolliseksi Jätelain perusteella jo vuonna 2012. Tällä turvataan jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luodaan edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirja on laadittava, jos siirrettävä jäte on vaarallista jätettä, pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä (ns. POP-jäte), saostus- ja umpisäiliölietettä, pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätettä (pl. pilaantumaton maa-aines).

Jätteen haltija eli esim. jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu jätettä hallussaan pitävä, on vastuussa siirtoasiakirjan laatimisesta, mutta sen voi myös tehdä jätteen kuljettaja, jos niin sovitaan. Poikkeuksena on kotitaloudet (asuinkiinteistöjen haltijat), sillä siirtoasiakirjaa ei vaadita, jos ne kuljettavat omatoimisesti esim. rakennus- ja purkujätteitään hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Jos kuljetusliike noutaa jätteen kotitaloudesta, on jätteen kuljettajalla velvollisuus laatia siirtoasiakirja, antaa se vastaanottajalle sekä säilyttää se vaaditun ajan.

Oleellisia tietoja siirtoasiakirjassa ovat jätteen laatu, laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka ja -päivämäärä, käsittelytapa toimituspaikassa sekä jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot.

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja kolmen vuoden ajan.

Paperisesta sähköiseen siirtoasiakirjaan

Siirtoasiakirja on perinteisesti ollut paperinen lomake. Yhä edelleen etenkin pienemmät toimijat ovat käyttäneet pääsääntöisesti paperisia siirtoasiakirjoja. Sähköisen siirtoasiakirjan mahdollistavia ohjelmistoja on ollut markkinoilla jo useamman vuoden, mutta siirtyminen on ollut hidasta.

Jätelain (714/2021) mukaan jätteiden siirtoasiakirjat on pitänyt tehdä ensisijaisesti sähköisinä tämän vuoden alusta alkaen. Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) täsmentää, että siirtoasiakirjan tiedot pitää ruveta toimittamaan uuteen sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin (SIIRTO) 1.9.2022 alkaen. Samalla siirtoasiakirjaan vaaditaan joitakin uusia tietoja. Jos tietojen toimittamista SIIRTO-rekisteriin ei tehdä heti, siitä ei kuitenkaan haluta rangaista välittömästi. Sen vuoksi laiminlyönnin sanktio astuu voimaan vasta 1.1.2023 eduskunnan päätöksellä.

Itse siirtoasiakirja voi siis edelleen olla myös paperinen ja sen tiedot voidaan syöttää manuaalisesti asiointikäyttöliittymän kautta, mutta tämän tulisi tapahtua pikemminkin poikkeustapauksissa. Manuaalinen tietojen syöttö on kuitenkin virhealtista ja työlästä. Tietojen toimittamisesta rekisteriin sähköisesti tai manuaalisesti on viime kädessä vastuussa jätteen haltija.

Sähköisen siirtoasiakirjapalvelun käyttöönotto

Meillä Circulationissa otettiin käyttöön ZeroWaste laitoksilta pois lähtevien kuormien siirtoasiakirjojen laatimiseen keväällä 2022. Circulationhan on vastuussa siirtoasiakirjan laatimisesta jätteen haltijana, kun sen laitoksilta toimitetaan jätettä, esim. betonimursketta, muualle hyödynnettäväksi. Kun siirtoasiakirja tehdään ZeroWastella, siirtyy siitä tarvittavat tiedot laitoksemme vaakaohjelmistoon, jolloin kuormien kuljettajien ei tarvitse enää erikseen tunnistautua tekstiviestillä saapuessaan laitoksellemme. Tämä ominaisuus tulee pian olemaan käytössä myös muille ZeroWastea käyttäville Circulationin asiakkaille, kun he tekevät omilla tunnuksillaan siirtoasiakirjat Circulationin laitoksille tuotavista kuormista ZeroWastessa. ZeroWaste huolehtii myös tarvittavien siirtoasiakirjojen tietojen siirrosta SIIRTO-rekisteriin.

Markkinoilla on useita ratkaisuja sähköisille siirtoasiakirjapalveluille. Mikä on juuri sinun yrityksellesi paras ratkaisu, on sinusta itsestäsi kiinni. Jos haluat ruveta käyttämään ZeroWastea, ota yhteyttä ZeroWasten toimittajaan (Enpros Oy, Jesse Koskinen, jesse.koskinen@enpros.fi). Kerro, että olet Circulationin asiakas, jolloin saat palvelun käyttöösi asiakkaillemme neuvotellulla hinnalla.

Lisätietoja uudesta SIIRTO-rekisteristä löytyy mm. Ympäristöministeriön 1.9.2022 julkaisemasta uutisesta.

Takaisin artikkelilistaan