Jätettä vai uusiutuva, uudelleen käytettävä materiaaliresurssi?

Blogi
5.10.2022

Kerran käyttöönotetuista luonnonvaroista tulisi ottaa kaikki hyöty irti. Kierrätysmateriaalin käyttö raaka-aineena edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja on oleellinen osa kiertotalouden toteutumista.

Tyypillisesti tärkeimpinä luonnonvaroina nähdään vesi, ilma, öljy, maakaasu, hiili ja mineraalit. Nämä luonnonvarat ovat kuitenkin rajallisia ja loppumassa nopeasti, eikä niille löydy helposti korvaajia. Samaan aikaan viemme suunnattomia määriä jätettä kaatopaikalle. Tuotteita ei voi enää käyttää vain lyhyen aikaa ja heittää sitten pois. Jotta myös tulevat sukupolvet voivat elää maapallollamme, kierrätysaste tulee saada kaikkialla selvästi korkeammaksi.

YK:n ympäristöohjelman entinen toimitusjohtaja Erik Solheim on todennut, että meidän tulisi nähdä jäte sellaisena, mitä se todellisuudessa on: hukattuna resurssina. Voisiko jätteen kierrätys ollakin ns. seitsemäs resurssi, jota voidaan käyttää aina uudelleen ja uudelleen?

Euroopan komission mukaan keskeinen ajatus kiertotaloudessa on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kierrätys ja uusiomateriaalien käyttö uusien tuotteiden valmistamisessa ovat oleellisia työkaluja tämän toteuttamiseen.

Kun jäte ei olekaan enää jätettä

EU:n ja Suomen lainsäädännössä on ollut jo useita vuosia ns. end-of-waste (EOW) -menettely eli jätteeksi luokittelun päättymisen menettely - suomalaisittain "ei enää jätettä"-menettely (EEJ). EU-tasolla on määritelty asetuksia tietyille romumetalleille, kupariromulle ja lasimurskalle siitä, millä ehdoin materiaali lakkaa olemasta jätettä. Suomessa ensimmäinen materiaalikohtainen EOW-asetus tuli voimaan betonijätteelle syyskuun alussa. Betonimursketta on mahdollista myydä eteenpäin tuotteena, esimerkiksi rakennusmateriaalina tai maanparannusaineena, kunhan se täyttää tietyt ehdot. Muovijätteen EOW-asetus on parhaillaan työn alla.

Jotta jäte saa tuotestatuksen ja se lakkaa olemasta jätettä, sen tulee jätelain mukaan täyttää viisi ehtoa:

  1. Se on käynyt läpi hyödyntämistoimen (ts. kierrätetty tai muuten hyödynnetty)
  2. Sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti
  3. Sillä on markkinat tai kysyntää
  4. Se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen
  5. Sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Cirulationin betonimurske on CE-merkittyä. Sen ympäristökelpoisuutta valvotaan ja sille tehdään uusiokiviaineksen teknisiä testejä säännöllisesti. Ennen kuin teemme päätöksiä siitä, haemmeko Circulationin betonimurskeelle tuotestatusta, odotamme vielä betonimurskeen EOW-asetuksen soveltamisen tarkempia ohjeita.

Betonimurskeen käyttö on ympäristöteko

Betonijäte on suurin yksittäinen rakennusjätejae ja sitä syntyy Suomessa noin kaksi miljoonaa tonnia vuodessa. Betonimurskeen käytöllä on mm. seuraavia hyötyjä:

  • Luonnon neitseellisten kivi- ja maa-ainesten säästäminen
  • Kestävämpi lopputulos maarakentamisessa kuin luonnonkivellä rakennettaessa
  • Hiilinieluna toimiminen ns. karbonisaatioreaktion ansiosta
  • Kuljetusmatkojen lyheneminen ja kuljetusten päästöjen pieneneminen, kun murskataan ja hyödynnetään betonijätettä lähellä purkukohdetta
  • Edullisempi vaihtoehto neitseellisille kivi- ja maa-aineksille

Circulationin kierrätyslaitokset sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Uudellamaalla, joten betoni-, rakennus- ja puujätteen tuonti laitoksillemme säästää sekä polttoainetta että ympäristöä. Mikäli haluat tutustua laitoksiimme enemmän, käy kurkkaamassa tämän linkin takaa.

Tervetuloa kierrätyslaitoksillemme!

Takaisin artikkelilistaan