Kiertotalous, mitä se tarkoittaa?

Blogi
5.6.2023

Mitä on kiertotalous, ja miten se liittyy Circulationin toimintaan? Entä miten kiertotalous toimii Suomessa, ja miten kiertotaloutta voitaisiin tukea esimerkiksi rakentamisessa ja politiikassa? Vastaukset kysymyksiin löydät tästä jutusta.

Circulationin toiminta on kiertotaloutta

Kiertotalous on talousmalli, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään. Tuotteita ja materiaaleja lainataan, vuokrataan, käytetään uudelleen, korjataan, kunnostetaan sekä kierrätetään sen sijaan, että niitä tehtäisiin koko ajan uusina. Kiertotalous vähentää rajallisten luonnonvarojen käyttöä sekä kasvihuonepäästöjen ja jätteen syntymistä.

Circulationin toiminta on osa kiertotaloutta. Kierrätämme rakennus- ja purkujätettä, lajittelemme esimerkiksi metallia uusiokäyttöön ja murskaamme betoni- ja tiilijätettä maarakennuksessa hyödynnettäväksi. Siis edesautamme materiaalien uusiokäyttöä.

Osa meille tulevasta rakennus- ja purkujätteestä sekä energiajätteestä päätyy lajittelun jälkeen voimalaitosten energiatuotantoon. Valmiin materiaalin käyttäminen energiantuotannossa säästää luontoa ja vähentää tarvetta metsien hakkaamiselle. Se myös tukee Suomen huoltovarmuutta nykyisessä maailmantilanteessa.

Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kierrätyksen lisäämiseksi ja pyrimme minimoimaan kaatopaikoille loppusijoitettavan jätteen määrän. Vuonna 2022 käsittelemistämme materiaaleista loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyi vain noin 0,1 %.

“Tärkeää on löytää tasapaino laadun ja kustannustehokkuuden välillä. Mitä tarkemmin materiaalit lajitellaan, sitä suurempi osuus niistä saadaan muualle kuin jätteeksi. Pyrimme jatkuvasti kehittämään lajitteluamme ja löytämään uusia käyttömahdollisuuksia meille tuoduille materiaaleille”, Circulationin laatu-, ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Marja Leena Pinomaa kertoo.

Kierrätetty betonimurske korvaa arvokasta luonnonkiveä maarakentamisessa

Tuotamme vastaanottamastamme betoni- ja tiilijätteestä CE-merkittyä betonimursketta, jota käytetään maarakentamisessa; esimerkiksi teiden, parkkipaikkojen ja hallien pohjarakenteissa. Betonimurskeella korvataan arvokkaan ja neitseellisen luonnonkiviaineksen käyttöä maarakentamisessa.

Myymme betonimursketta myös yksityishenkilöille. Betonimurske sopii hyvin kotitontin tien, pihan tai vaikka hevosmaneesin pohjan rakentamiseen, ja sitä voi pääsääntöisesti hyödyntää kiviaineksen sijasta.

Kun siis suunnittelet maarakentamista, säästä luonnonvaroja ja käytä betonimursketta luonnon kiviainesten sijaan. Voit noutaa murskeen kierrätyslaitoksiltamme tai tilata sen meiltä luoksesi toimitettuna. Circulationin kierrätyslaitokset palvelevat Uudellamaalla erinomaisten kulkuyhteyksien päässä, jolloin pystyt pienentämään kuljetuksiisi liittyviä päästöjä.

“Betonimursketta tulisi käyttää maarakentamisessa aina kun mahdollista. Se ei ole vain luontoa säästävä teko, vaan myös kustannustehokkaampaa kuin kallion louhiminen ja murskaaminen. Uusiomateriaalien käytön lisäämistä tulisi tavoitella sekä julkisessa infrarakentamisessa että yksityisissä maarakennuskohteissa, olivatpa niiden toteuttajina yritykset tai yksityishenkilöt”, Pinomaa sanoo.

On kuitenkin syytä huomioida, että koska betonimurske luokitellaan jätteeksi, vaatii sen ostaminen hyödyntämisluvan. Tämä rakennus- ja purkujätteen luokittelu jätteeksi valitettavasti vaikeuttaa uusiomateriaalien markkinakilpailua neitseellisten materiaalien kanssa – kuten todetaan esimerkiksi Kierrätysteollisuuden kolumnissa maaliskuun lopulta. Jos uusiomateriaali olisi laillisesti tuote eikä enää jätettä, olisi kilpailuasetelma tasapuolisempi.

Kiertotalouden toteuttamisessa Suomessa on vielä parannettavaa

Kierrätysteollisuus ry – johon myös Circulation kuuluu – on kiertotalouden vaikuttaja, jonka jäsenet tarjoavat ratkaisuja kierrättämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Kierrätysteollisuuden tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä ja kysyntää ja saada julkiset hankinnat kiihdyttämään kiertotaloutta. Lisäksi Kierrätysteollisuus haluaa saada kiertotalousinvestoinnit liikkeelle muun muassa valtion lupamenettelyjä sujuvoittamalla sekä tehdä kilpailusta tasapuolista ja reilua.

“Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali kiertotalous vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää poliittista ohjausta, jolla luodaan kysyntää kierrätysmateriaaleille. Yhtä tärkeitä ovat päätökset, joilla kiertotalouden esteitä poistetaan. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta olisi kiertotalousinvestointien luvituksen sujuvoittaminen”, Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores kertoo.

Lupamenettelyjen hitaus onkin yksi isoimmista kiertotalouden – ja etenkin kierrätyksen – esteistä tällä hetkellä, ja sen vuoksi Suomi voi menettää paljon investointirahaa. Asiasta kirjoitti myös kansanedustaja Heikki Vestman Circulationin blogiin viime elokuussa.

“Yleisesti ottaen lainsäädäntömme ja sen soveltaminen perustuu edelleen lineaariseen talouteen. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa kierrätysmateriaalin käyttö on edelleen ikään kuin poikkeus, kun taas neitseellisen materiaalin käyttö on oletusarvo. Koko ajattelutapa pitäisi kääntää toisin päin: ensisijaisesti tulisi käyttää kierrätysmateriaalia. Ja silloin kuin se ei ole mahdollista, olisi kyseessä poikkeus, joka pitäisi perustella”, Nores sanoo.

“Kiertotalous on olennainen osa vihreää siirtymää, ja Circulation ja muut kierrätysteollisuuden yritykset ovat keskeisessä roolissa Suomen kiertotalouden tukemisessa. Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Kierrätysmateriaalin käytön lisääminen vähentää tarvetta fossiilisille polttoaineille. Neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämisellä taas on suoraan positiivinen luontovaikutus.”

“Suomi on kiertotalouden keskikastia: kiertotalousasteemme on alle 5 %, kun se on EU-maissa keskimäärin noin 11 %. Potentiaalia parantaa on siis merkittävästi”, Nores toteaa.

Circulation pyrkii näyttämään suuntaa kierrätykselle ja kiertotaloudelle

Kiertotalous tähtää materiaalien uusiokäyttöön. Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyy sekalaisia jätejakeita, joista on tarve päästä eroon. Mikäli et pysty lajittelemaan jätteitä niiden syntypaikalla, tuo ne kierrätyslaitoksellemme. Me hoidamme jätteen käsittelyn, kierrätyksen ja toimituksen eteenpäin esimerkiksi uusiokäyttöön.

Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja kierrätysasteemme nostamiseen. Investoimme aktiivisesti kierrätyslaitostemme toiminnan parantamiseen ja liiketoimintamme hallittuun kasvattamiseen, jotta pystymme tarjoamaan isommalle ihmisjoukolle töitä kiertotalouden parissa.

Toinen tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme omien kierrätystavoitteidensa toteuttamisessa. Siksi tähtäämme laitoskäynnin helppouteen. Haluamme olla hyvä kierrätyskumppani, jonka kanssa asiointi on sujuvaa ja mukavaa.

Tervetuloa kierrättämään kanssamme! Meidät tavoitat täältä.

Takaisin artikkelilistaan