Mikä Circulation? Eli kiertotalous ja kierrätystyömme pähkinänkuoressa

Blogi
7.2.2023

Oletko koskaan miettinyt, mitä puretusta kerrostalosta syntyvälle jätteelle tapahtuu? Tai mihin häviävät maasta keväisin haravoidut hiekat ja risut? Vastaus löytyy kierrätyslaitoksiltamme – ja tästä tekstistä.

Kierrätyslaitosta ylhäältä kuvattuna: koneita, maa- ja puuainesta jne.

Tervetuloa tutustumaan tekstimuodossa siihen, miten me, Circulation, toimimme ja miten työmme vaikuttaa kiertotalouteen ja ympäristöön.

Circulation – kiertotaloutta mahdollistamassa

Me olemme Circulation, uusimaalainen kiertotalouden asiantuntija. Siis minkä? Kiertotalous on tuotanto- ja kulutusmalli, jonka ideana on välttää jätteen ja hukka-aineksen syntymistä pitämällä materiaalit pois heittämisen sijaan mahdollisimman pitkään kierrossa. Kiertotaloudessa luonnonvaroja käytetään kestävämmin, mikä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Circulationin työ on mahdollistaa tätä kiertokulkua.

Meillä Circulationilla on kuusi Uudenmaan eri osissa sijaitsevaa kierrätyslaitosta, joihin yritykset tuovat esimerkiksi rakennustyömaiden purkujätettä, jota syntyy vaikkapa puretuista kerrostaloista, tai luonnonmateriaaleja, kuten kantoja, risuja, haravointijätettä ja lumikuormia. Meidän työmme on lajitella vastaanottamamme materiaali ja käsitellä se niin, että sitä voidaan hyödyntää uudelleen.

Esimerkiksi meille tuodusta rakennustyömaan purkujätteestä erottelemme betonin ja tiilin joukosta muut materiaalit, kuten puun ja metallin. Käsittelymme jälkeen jätteestä syntyy kierrätysmateriaalia, jolla voidaan korvata arvokkaita luonnonvaroja. Tiilistä ja betonista valmistamme CE-merkittyä betonimursketta, jota käytetään muun muassa teiden ja urheilukenttien rakentamiseen. Kierrätyspuusta, risuista ja kannoista taas valmistamme haketta, jota hyödynnetään voimalaitosten polttoaineena.

Tavoitteemme on, että käsittelyn jälkeen meillä on kasassa lähes alkuperäisen ainesmäärän verran kierrätettävää ja hyötykäytettävää materiaalia – ja niin vähän kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä kuin mahdollista. Tässä olemme iloksemme onnistuneet varsin hyvin.

Työtämme ohjaa jätehuollon etusijajärjestys

Jokainen meille saapuva materiaali on oma lajinsa, jolla on muista eroava käsittelytapa. Circulationin olemassaolon aikana ja jo sitä ennen olemme harjoitelleet monia konsteja ja etsineet parasta tekniikkaa käsitellä materiaaleja. Osaamisemme ja toimintamallimme ovat kehittyneet jatkuvasti, samoin kuin käyttämämme koneet ja laitteet.

Tuloksia onkin nähtävillä, sillä suurin osa materiaaleista pystytään hyötykäyttämään muualla ja loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyy vain minimaalinen määrä hyödyntämiskelvotonta materiaalia.

Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on aina kallein ja ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto. Noudattamamme jätehuollon etusijajärjestys, jätehierarkia, suositteleekin, että jätteet ohjataan ensisijaisesti kierrätykseen. Näin materiaaleja voidaan käyttää uudelleen. Jos tämä ei ole mahdollista, on seuraava vaihtoehto jätemateriaalin polttaminen eli raaka-aineen hyödyntäminen energiana.

Myös poltettavalla jätteellä on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Valmistamamme hake ja muu jätemateriaali, jota voidaan hyödyntää energiantuotannossa, tukee Suomen huoltovarmuutta. Energiaomavaraisuus, siis kotimaasta saatava energia, on tärkeää etenkin kriisitilanteissa.

Tavoitteemme on minimoida ympäristöhaitat ja maksimoida positiiviset ympäristövaikutukset

Ympäristön huomioiminen on merkittävä asia Circulationille. Työmme säästää arvokkaita luonnonvaroja, ja eteenpäin toimittamamme kierrätysmateriaalit tarjoavat asiakkaillemme edullisia ja kiertotaloutta tukevia vaihtoehtoja materiaalien uusiokäyttöön, lämmitykseen ja maanrakennukseen. Meillä on siis monella tapaa positiivinen vaikutus ympäristöön.

Toisaalta tiedostamme, että toiminta laitoksillamme ei synny täysin synneittä: jätteen käsittelykin aiheuttaa päästöjä ja kuluttaa muun muassa vettä ja energiaa. Tavoitteemme onkin jatkuvasti vähentää oman työmme haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tällä hetkellä ympäristötavoitteitamme ovat pölypäästöjen ehkäiseminen ja koneiden ekologinen hankinta ja käyttö. Seuraamme päästöjä erilaisilla mittauksilla ja pyrimme minimoimaan esimerkiksi pölyhaitat muun muassa kastelujärjestelmiämme parantamalla. Koneiden ekologisuuteen tähtäämme huoltamalla kalustoa systemaattisesti ja hankkimalla uudet koneet entistä vähäpäästöisempinä sekä mahdollisimman vähän polttoainetta kuluttavina.

Suuntamme on kohti kierrätyksen edelläkävijyyttä

Circulationin historia alkaa vuodesta 2012, jolloin aloitimme toiminnan Circulation-nimen alla ensimmäisellä kierrätyslaitoksellamme Vantaan Viinikkalassa. Idea kierrätyslaitoksen perustamisesta syntyi kuitenkin jo vuosia aiemmin, erään rakennusprojektin yhteydessä. Tällöin betonia vastaanottaessamme ja hyödyntäessämme huomasimme, että rakennusmateriaalin kierrättäminen on mielenkiintoista puuhaa. Pian tämän jälkeen olimmekin jo perustamassa ensimmäistä laitosta, Circulationin edeltäjää.

Nyt, yli kymmenvuotisen Circulation-taipaleen jälkeen, meillä on pitkä asiantuntemus kiertotalousalasta, monipuolinen materiaalin vastaanottovalikoima sekä laitokset pääkaupunkiseudun parhailla sijainneilla. Kierrätyslaitoksemme löydät Vantaalta, Helsingistä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Lahdesta ja Pornaisista.

Circulationin ensimmäisen vuosikymmenen aikana moni asia on muuttunut: sekä vastaanottamamme materiaalin määrä että Circulation-nimen tunnettuus alalla on kasvanut, minkä lisäksi meillä on nyt enemmän työntekijöitä ja siten isompi työllistävä vaikutus. Itse kiertotalouspalveluiden ala on edelleen melko alkuvaiheessa, mutta suunta on vahvasti eteenpäin ja vauhti kovaa. Meidän visiomme on olla kierrätyksen suunnannäyttäjä. Tervetuloa mukaan matkalle!

Meillä on myös halu olla apuna kierrätysasioissa. Kun sinulla on kysyttävää kiertotaloudesta tai kierrätyksestä, voit olla yhteydessä meihin. Me Circulationilla olemme juuri sinua varten!

Takaisin artikkelilistaan