Rakennusjätteen kierrätys Circulationilla

Blogi
16.3.2023

Rakennusjätteen kierrättäminen meidän kanssamme on helppoa. Lue tästä jutusta, mitä rakennusjäte on, millaista rakennusjätettä meille voi tuoda ja mitä rakennusjätteelle tapahtuu kierrätyslaitoksillamme.

Rakennusjätettä ja käsittelyä Circulationin toimipisteellä

Mitä on rakennusjäte, ja miten sen kierrätystä säädellään?

Rakennusjätettä on rakentamisessa, purkamisessa ja remontoinnissa syntyvä jäte. Se voi koostua esimerkiksi puusta, metallista, kipsipohjaisista jätteistä sekä betonista, tiilestä ja muusta kiviaineksesta. Rakennusjätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 1,6 miljoonaa tonnia. Määrä on melkoinen, joten on siis ensiarvoisen tärkeää, että sen kierrätyksestä ja uusiokäytöstä huolehditaan oikeaoppisesti.

Kaavio jätehuollon etusijajärjestyksestä

Rakennusjätteen kierrätystä ohjaavat muun muassa EU-direktiivit. Euroopan unionin vuonna 2008 antama jätedirektiivi ohjeistaa jäsenmaita tehostamaan jätteen kierrätystä. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä. Jos jätettä kuitenkin syntyy, tulee ensisijaisesti lisätä materiaalien uudelleenkäyttöä tai toissijaisesti kierrättää ne. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on seuraava vaihtoehto jätteen hyödyntäminen energiana, esimerkiksi voimalaitosten polttoaineena. Viimeisiä vaihtoehtoja ovat jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tai poltto ilman energiahyödyntämistä.

Rakennusjätteen osalta Suomen tavoitteena on ollut saavuttaa 70 prosentin kierrätysaste vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti tavoite on vielä täyttymättä, sillä rakennusjätteen kierrätysaste on tällä hetkellä noin 60 prosenttia. Luvun nostaminen ylöspäin edellyttää rakennusjätteen lajittelua jo sen syntypaikalla eli työmailla – ja tietenkin jätteen kierrätystä.

Me Circulationilla otamme vastaan ja kierrätämme sekalaista rakennusjätettä, jota syntyy pääasiassa uudisrakentamisessa ja purku- ja saneeraustyömailla.

Rakennusjätteen käsittely ja kierrätys Circulationilla

Meillä Circulationilla on pitkä kokemus kiertotalouspalveluista – myös rakennusjätteen kierrättämisestä – ja etsimme jatkuvasti parasta tekniikkaa materiaalien käsittelyyn. Tuotantojohtajamme Raimo Haantaus kertoo rakennusjätteen kierrätys- ja käsittelytapojen vaihtelevan sen mukaan, mille pääkaupunkiseudun laitoksellemme rakennusjäte päätyy.

”Pääsääntöisesti käymme meille tulevat rakennusjätekuormat läpi materiaalin käsittelykoneella ja otamme kuormista pois esimerkiksi metallin, puun, kiviaineksen, kipsin, kattohuovan ja tietyt muovit. Joissakin tapauksissa ajamme rakennusjätteen yksinkertaisen linjaston läpi, missä seulomme materiaalin ja poistamme joukosta energiajätteeksi kelpaavan aineksen. Esimerkiksi puuaineksen poistamme kuormasta manuaalisesti, metallin taas magneettien avulla”, Raimo kuvaa.

”Meiltä lajittelun jälkeinen rakennusjäte päätyy kierrätyspolttoaineeksi lämpöä ja sähköä tuottaville voimalaitoksille. Rakennusjätteestä erilleen lajitellut, hyödynnettäväksi kelpaavat materiaalit – kuten esimerkiksi erilaiset metallit ja kaapelit – toimitamme uudelleenkäyttöön luvat omaaville toimijoille”, Raimo täydentää.

Circulationin lisäksi myös Raimolla itsellään on pitkä ura kiertotalousalalla: Valmistuttuaan Lappeenrannan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1978 Raimo työskenteli ensin Espoon kaupungin jätekuljetusten parissa ja myöhemmän YTV:llä, joka tunnetaan nykyisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:nä. Tämän jälkeen Raimo on toiminut lukuisia vuosia kenttä- ja aluepäällikkönä sekä yksikön päällikkönä eri ympäristöalan yrityksissä. Meille Circulationille Raimo siirtyi vuonna 2017.

Näin tuot rakennusjätteen meille kierrätykseen

Rakennusjätteen tuominen meille on helppoa: laitoksemme sijaitsevat hyvillä paikoilla pääkaupunkiseudulla ja aukioloaikamme ovat pitkiä. Rakennusjätettä voit kuljettaa Vantaan, Helsingin ja Järvenpään kierrätyslaitoksillemme, joiden aukioloajat ja yhteystiedot löydät linkistä.

”Laitoksella auto ajetaan vaa’alle, jossa punnitsemme auton ja kuorman. Samalla teemme ensimmäisen ”laadutuksen” eli määrittelemme, kuinka paljon suoraan hyödynnettävää tai jatkokäsittelyä vaativaa jätettä kuormassa on. Ensimmäisessä luokassa, rakennusjäte LK 1:ssä, hyödynnettävää on enemmän kuin 50 % kuormasta. Toisessa luokassa sitä on vähemmän kuin 50 %. Arvio tehdään silmämääräisesti”, Raimo kertoo.

Arvioinnin ja punnituksen jälkeen kuorma kipataan rakennusjätteen vastaanottopaikalle ja sille tehdään toinen laadun tarkastus. Lopuksi auto palaa tyhjänä vaa’alle, jossa se punnitaan uudelleen. Näin saamme tietoon sisään tulleen rakennusjätteen määrän eli painon, mikä määrittää kuorman hinnan.

Jätteen tuominen vaatii tunnistautumista, jonka voit tehdä tekstiviestillä jo ennen kuin lähdet ajamaan kohti laitosta. Huomioithan, että rakennusjätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja. Tutustu rakennusjätteen tuontia koskeviin ohjeisiin täällä.

Tervetuloa kierrättämään kanssamme!

P.S. Rakennusjätteen lisäksi voit tuoda meille esimerkiksi ikkunanpokia, kantoja, risuja, maa-aineksia ja haravointijätettä. Vastaanotamme myös betonijätettä, josta valmistamme maarakentamisessa luonnonkiviaineksen sijaan käytettävää betonimursketta. Kaikki vastaanottamamme materiaalit löydät helposti verkkosivuiltamme.

Takaisin artikkelilistaan