Circulation

Toimintapolitiikka

Toimintapolitiikkamme määrittelee yrityksemme suunnan ja sitoumuksen koskien laatuun, ympäristönsuojelun tasoon ja turvallisuuteen liittyviä periaatteita.

Kiertokulkua mahdollistamassa

Circulation Oy mahdollistaa ja edistää kiertotaloutta kierrättämällä rakennus-, purku- ja puumateriaaleja. Toimintamme periaatteina ovat:

Asiakkaat ja kumppanit

 • Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
 • Toimimme vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ymmärtääksemme heidän tarpeet ja täyttääksemme heidän odotukset

Ympäristö

 • Sitoudumme ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön pilaantumista sekä parantamalla jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa
 • Pyrimme kierrättämään uusiokäyttöön mahdollisimman paljon käsittelemästämme materiaalista ja vähentämään jätemäärää, ja siten säästämään luonnonvaroja
 • Edellytämme asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista samoihin periaatteisiin

Työyhteisö

 • Teemme yhteistyötä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työolojen kehittämisessä
 • Kehitämme henkilöstön ammatillista pätevyyttä sekä laatu- ja ympäristötietoisuutta
 • Toimimme tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi

Jatkuva parantaminen

 • Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimusten mukaisesti
 • Pyrimme tunnistamaan toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet, sekä ehkäisemään haitallisten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutusten toteutumista
 • Varmistamme riittävät resurssit, tehokkaan toiminnan ja kannattavuuden
 • Tiedotamme asioistamme avoimesti ja rehellisesti sidosryhmillemme

Sitovat velvoitteet

 • Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä
 • Toimimme avoimessa yhteistyössä viranomaisten kanssa
 • Seuraamme ja ennakoimme alan kehitystä

Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuvat omalta osaltaan toimintapolitiikan toteuttamiseen.
Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeihin.
Circulation Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan 10.6.2020.