Vastuullinen työnantaja tukee niin oman henkilöstön kuin opiskelijoiden osaamisen kartuttamista

Blogi
26.6.2024

Circulationin väki opiskelee ahkerasti työnteon ohella. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on yrityksen näkökulmasta paitsi kannattavaa, myös vastuullista toimintaa.

Moni Circulationissa työskentelevä on hankkinut jotain lisäkoulutusta oman osaamisen tueksi. Työn ohella opiskelu on pyritty tekemään yrityksessä mahdollisimman helpoksi, sillä työntekijöiden osaamisen päivittäminen tuo yritykselle lukuisia etuja.

Circulation tarjoaa myös työharjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja yrityksen toimintaan liittyviä aloja opiskeleville. Circulationissa on tehty myös opintoihin liittyviä kehitysprojekteja. Tämä tukee laajemmin kyseisten alojen kehitystä ja opiskelijoiden myöhempää työllistymistä.

Opiskelu kannattaa ja siihen kannustetaan

Circulationilla tuotantopäällikkönä työskentelevä Niklas Tiihonen aloitti työuransa yrityksessä opiskellessaan sähköinsinööriksi. Päivisin hän kävi koulussa ja illat hän työskenteli vaakavastaavana, eli vastaanotti tavaraa laitokselle.

Myöhemmin Tiihonen opiskeli työn ohella johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinnosta hänelle vinkkasi esihenkilö. Tiihosen kokemuksen mukaan Circulation kannustaa henkilöstöä hyvin aktiivisesti hankkimaan lisää osaamista erilaisten koulutusten kautta.

Kouluttautumisesta on ollut hyötyä paitsi omalle työuralle, myös yrityksen toiminnalle.

– Esimerkiksi oma kokemus yrityselämästä oli aiemmin sellaista, mitä olin oppinut käytännön työssä ja kantapään kautta. Koulutus antoi lisää työkaluja ja tukea esimiehenä toimimiseen, Tiihonen kertoo.

Henkilöstön kouluttautuminen tuo yritykselle lisäarvoa

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on Circulationissa tärkeää. Opiskeluun ja koulutuksiin on yrityksessä panostettu paljon.

– Kaikki sellainen osaamisen kehittäminen, joka liittyy jollain tavalla meidän yritystoimintaan, on tietysti tosi kannattavaa ja työnantajan näkökulmasta pelkästään hyvä asia, sanoo Circulationin hallintojohtaja ja perustajajäsen Mari Kunttu.

Kouluttautumisen edut ovat Kuntun mielestä kustannuksia huomattavasti suuremmat. Circulationin henkilöstö on opiskellut muun muassa erilaisia johtamiseen, talouteen, lainsäädäntöön, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyviä asioita. Osaaminen näissä asioissa lisää toiminnan vastuullisuutta ja auttaa välttämään esimerkiksi kalliiden virheiden tekemistä.

– On tärkeää, että osaamme puhua ja toimia oikein, asiassa kuin asiassa. Usein koulutuksilla on myös positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon ja yleiseen ilmapiiriin kasvaneen osaamisen kautta, Kunttu kertoo.

Kirjanpitäjänä Circulationilla työskentelevä Nita Hiltula allekirjoittaa Kuntun ajatukset. Hän on juuri saanut valmiiksi liiketalouden erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella. Vuoden kestävä tutkinto on tarkoitettu talousalan ammattilaisille.

– Yritys on kasvanut kymmenessä vuodessa niin paljon, että oman osaamisen päivittäminen on todella ollut tarpeen. Koen, että kouluttautumalla henkilöstö pysyy kasvun vauhdissa, eikä yrityksen tarvitse esimerkiksi palkata uutta henkilökuntaa.

Circulation on paras paikka suorittaa opintoihin liittyvä harjoittelu

Vastuullisuus kaikissa muodoissaan on Circulationille tärkeää. Yksi osa yhteiskunnallista vastuullisuutta on opiskelijoiden ammattitaidon ja osaamisen tukeminen tarjoamalla työharjoittelu-, oppisopimus- ja opinnäytetyöpaikkoja niitä tarvitseville.

Circulationilla kirjanpidon harjoittelua tekevälle Väinö Tikalle, 17 vuotta, Circulation on ollut tähänastisista harjoittelupaikoista kirkkaasti paras. Työyhteisössä on hänen mukaansa tosi hyvä ryhmähenki. Tikka kokee, että harjoittelijana hänet on otettu hyvin vastaan.

– Olen saanut harjoittelun aikana tosi tärkeää käytännön oppia. Olen päässyt harjoittelemaan kaikkia mahdollisia kirjanpitoon liittyviä asioita. Sitä kautta on tullut lisää ymmärrystä siitä, mitä tämä työ oikeasti sisältää.

Jesse Mustonen opiskelee Circulationilla oppisopimuksella maanrakennuskoneen kuljettajaksi. Opiskeluun on kuulunut niin konekuskin hommia, huoltotöitä kuin vaakakopissa työskentelyä. Circulationille Mustonen päätyi yrityksen maineen perusteella.

– Tämä on ollut tosi hyvä paikka olla töissä. Työnantajana Circulation on tosi reilu. Saa tehdä hyviä hommia ja työkaverit ovat tosi mukavia.

Kaivinkoneen kuljettajaksi opiskeleva Agu Punmann komppaa Mustosen ajatuksia. Molempien oppisopimustyöskentely on mennyt sen verran hyvin, että opintojen jälkeen on tiedossa työpaikka Circulationilla.

– Tämä on tosi hieno juttu. Olen tosi iloinen, että saan jäädä tänne töihin, Punmann sanoo.

Takaisin artikkelilistaan