Circulation

Puhdas- ja purkupuun vastaanotto

Puhdas- ja purkupuun vastaanotto Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet purkupuun vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista puujätettä vastaanotetaan?

Vastaanotamme pääsääntöisesti uudisrakentamisessa sekä purku- ja saneeraustyömailta syntyvää sekalaista puujätettä. 

Vastaanotettavat puujätteet eivät saa sisältää kyllästettyä puuta eikä rakennusjätettä.  Tarkemmat tiedot vastaanottoehdoissa.

Puujätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

bp    betoni, max 1 x 1 x 1 m
bi    betoni, max 1-5 m
bt    betoni seka, sis. tiiltä
bk    kevytbetoni
be    betoni, erikoiskappaleet
tj    tiilijäte
bm    betoni, märkä
bs    suihkumassa, betoni
rj1    rakennusjäte lk1>50%
rj2    rakennusjäte lk2<50%
pp    puhdas puu, lava, pakkaus
pj    purku- ja saneerauspuu
lr    risut, luonnon materiaali
lk    kannot
st   talkoojäte
nbr    noudettava betonimurske
nmu   rnoudettava multa
nph    noudettava puuhake
sl   lumi
sm    maa-aines
sma    seulottava maa-aines
at   tankkiautot
mp   punnitus/tarkastusmaksu

Missä puujätettä vastaanotetaan?

Puujätettä vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa. 

Miten puujätettä vastaanotetaan?

Materiaalien tuonti ja nouto onnistuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Uusi asiakas?
Otathan yhteyttä asiakkuuden avaamiseksi osoitteeseen mari.kunttu@circulation.fi. Asiakkuuden avaaminen onnistuu seuraavaksi arkipäiväksi joten otathan yhteyttä hyvissä ajoin.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

1. Tunnistaudu tekstiviestillä

Tunnistaudu ennen punnitusta tekstiviestillä. Ohjeet viestin sisällöstä täällä.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

2. Punnitus

Aja saapumispunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

3. Lastin purku / nouto

Pura / nouda lasti valvontakopilla saamiesi ohjeihden mukaisesti.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

4. Lähtöpunnitus

Aja lähtöpunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta. Ota punnitustosite mukaasi automaatista.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Puujätteen vastaanottoehdot

PUUJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Puujätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista puujätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

PUHDAS PUU ( Aineskoodi  : pp )

Kemiallisesti käsittelemätöntä puuta.

Puupakkaukset ja – lavat, rakennustyömailta tuleva käsittelemätön rakennnuspuu, betonilaudoitus ( puhdistettu ) puu, puuviilu, liimaa sisäältämättömät kuitulevyt, pinnoittamaton HDF-levy, lämpöpuu.

Puujäte saa sisältää pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

PURKU- JA SANEERAUSPUU ( Aineskoodi : pj )

Kemiallisesti käsiteltyä puuta tai puutuotteita, sekalaista puujätettä.

Maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastulevy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kalustelevyt, pinnoitettu HDF-levy, puu- ja MDF-listat. Rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita.

Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia  ja -pahvia, sekä pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta eroteltava pois kyllästetty puuaines ja rakennusjäte.

LUONNON  PUUMATERIAALI ( Aineskoodi : lr )

Lajiteltuja metsätähteitä, risut, oksat, pensaat, rangat, latvukset, sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu.

KANNOT  ( Aineskoodi : lk )

Kannot, juuristot, tyvipuut