Circulation

Puhdas- ja purkupuun vastaanotto

Puhdas- ja purkupuun vastaanotto Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet purkupuun vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista puujätettä vastaanotetaan?

Vastaanotamme pääsääntöisesti uudisrakentamisessa sekä purku- ja saneeraustyömailta syntyvää sekalaista puujätettä. 

Vastaanotettavat puujätteet eivät saa sisältää kyllästettyä puuta eikä rakennusjätettä.  Tarkemmat tiedot vastaanottoehdoissa.

Puujätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

pp    puhdas, pinnoittamaton puu
ikp  ikkunanpokat
pj    purku- ja saneerauspuu

Missä puujätettä vastaanotetaan?

Puujätettä vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa. 

Miten puujätteen tuonti käytännössä tapahtuu?

Ennen laitokselle tuloa sinun tulee tunnistautua tekstiviestillä. Punnituksen jälkeen käyt purkamassa lastisi ja sen jälkeen menet lähtöpunnitukseen.

Tarkemmat ohjeet löydät alla olevan linkin takaa.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Puujätteen vastaanottoehdot

PUUJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Puujätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista puujätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

PUHDAS PUU ( Aineskoodi  : pp )

Kemiallisesti käsittelemätöntä puuta.

Puupakkaukset ja – lavat, rakennustyömailta tuleva käsittelemätön rakennnuspuu, betonilaudoitus ( puhdistettu ) puu, puuviilu, liimaa sisäältämättömät kuitulevyt, pinnoittamaton HDF-levy, lämpöpuu.

Puujäte saa sisältää pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

PURKU- JA SANEERAUSPUU ( Aineskoodi : pj )

Kemiallisesti käsiteltyä puuta tai puutuotteita, sekalaista puujätettä.

Maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastulevy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kalustelevyt, pinnoitettu HDF-levy, puu- ja MDF-listat. Rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita.

Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia  ja -pahvia, sekä pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta eroteltava pois kyllästetty puuaines ja rakennusjäte.

LUONNON  PUUMATERIAALI ( Aineskoodi : lr )

Lajiteltuja metsätähteitä, risut, oksat, pensaat, rangat, latvukset, sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu.

KANNOT  ( Aineskoodi : lk )

Kannot, juuristot, tyvipuut