Circulation

Rakennusjätteen vastaanotto

Vastaanotamme rakennusjätettä Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet rakennusjätteen vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista rakennusjätettä vastaanotetaan?

Vastaanotamme pääsääntöisesti uudisrakentamisessa sekä purku- ja saneeraustyömailta syntyvää sekalaista rakennusjätettä. 

Vastaanotettavat rakennusjätteet eivät saa sisältää vaarallisia jätteitä, kuten kyllästettyä puuta, akkuja, liimoja, asbestia, jne. Ei myöskään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Rakennusjätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

bp    betoni, max 1 x 1 x 1 m
bi    betoni, max 1-5 m
bt    betoni seka, sis. tiiltä
bk    kevytbetoni
be    betoni, erikoiskappaleet
tj    tiilijäte
bm    betoni, märkä
bs    suihkumassa, betoni
rj1    rakennusjäte lk1>50%
rj2    rakennusjäte lk2<50%
pp    puhdas puu, lava, pakkaus
pj    purku- ja saneerauspuu
lr    risut, luonnon materiaali
lk    kannot
st   talkoojäte
nbr    noudettava betonimurske
nmu   rnoudettava multa
nph    noudettava puuhake
sl   lumi
sm    maa-aines
sma    seulottava maa-aines
at   tankkiautot
mp   punnitus/tarkastusmaksu

Missä rakennusjätettä vastaanotetaan?

Rakennusjätettä vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa. 

Miten rakennusjätettä vastaanotetaan?

Materiaalien tuonti ja nouto onnistuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Uusi asiakas?
Otathan yhteyttä asiakkuuden avaamiseksi osoitteeseen mari.kunttu@circulation.fi. Asiakkuuden avaaminen onnistuu seuraavaksi arkipäiväksi joten otathan yhteyttä hyvissä ajoin.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

1. Tunnistaudu tekstiviestillä

Tunnistaudu ennen punnitusta tekstiviestillä. Ohjeet viestin sisällöstä täällä.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

2. Punnitus

Aja saapumispunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

3. Lastin purku / nouto

Pura / nouda lasti valvontakopilla saamiesi ohjeihden mukaisesti.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

4. Lähtöpunnitus

Aja lähtöpunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta. Ota punnitustosite mukaasi automaatista.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Rakennusjätteen vastaanottoehdot

RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Rakennusjäte luokitellaan laitokselle tullessa vaa’alla, samalla kuorma kuvataan. Rakennusjätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista rakennusjätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

RAKENNUSJÄTE LK1 ( Vaakakoodi : rj1 )
Pääsääntöisesti uudisrakentamisessa syntyvä sekalainen rakennusjäte, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoista materiaalia noin 50 % tai enemmän, kuten pakkausmateriaalia, puuta, muovia, pahvia, metallia, jne.

RAKENNUSJÄTE LK2 ( Vaakakoodi : rj2 )
Pääasiassa purku- ja saneeraustyömailta syntyvä sekalainen rakennusjäte, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisia materiaaleja vähemmän kuin 50 %, kuten klinkkeri, kipsi, villat, PVC-putket, saniteettikalusteet, jne.

RAKENNUSJÄTTEEN TOIMITUKSESSA HUOMIOITAVA
Vastaanotettavat rakennusjätteet eivät saa sisältää vaarallisia jätteitä, kuten kyllästettyä puuta, akkuja, liimoja, asbestia, jne. Ei myöskään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Mikäli kuorma sisältää kiellettyjä jakeita, toimitamme ne jatkokäsittelyyn ja asiakas saa laskun niiden käsittelystä.
Kuormien purkamiseen tarvittava aputyö on laskutettavaa työtä. Aputyät kuten lavan raavinta tehdään asiakkaan vastuulla.

SIIRTOASIAKIRJA
Rakennusjätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava jätteen siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että jätteensiirtoasiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle.

Ilman jätteen siirtoasiakirjaa ei rakennusjätettä oteta vastaan.