Circulation

Rakennusjätteen vastaanotto

Vastaanotamme rakennusjätettä Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet rakennusjätteen vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista rakennusjätettä vastaanotetaan?

Vastaanotamme pääsääntöisesti uudisrakentamisessa sekä purku- ja saneeraustyömailta syntyvää sekalaista rakennusjätettä. 

Vastaanotettavat rakennusjätteet eivät saa sisältää vaarallisia jätteitä, kuten kyllästettyä puuta, akkuja, liimoja, asbestia, jne. Ei myöskään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Rakennusjätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

rj1    rakennusjäte lk1>50%
rj2    rakennusjäte lk2<50%
pp    puhdas, pinnoittamaton puu
ikp   ikkunanpokat
pj    purku- ja saneerauspuu (ei kyllästetty puu)
vil    villa

Missä rakennusjätettä vastaanotetaan?

Rakennusjätettä vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa. 

Miten rakennusjätteen tuonti käytännössä tapahtuu?

Ennen laitokselle tuloa sinun tulee tunnistautua tekstiviestillä. Punnituksen jälkeen käyt purkamassa lastisi ja sen jälkeen menet lähtöpunnitukseen.

Tarkemmat ohjeet löydät alla olevan linkin takaa.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Rakennusjätteen vastaanottoehdot

RAKENNUSJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Rakennusjäte luokitellaan laitokselle tullessa vaa’alla, samalla kuorma kuvataan. Rakennusjätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista rakennusjätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

RAKENNUSJÄTE LK1 ( Vaakakoodi : rj1 )
Pääsääntöisesti uudisrakentamisessa syntyvä sekalainen rakennusjäte, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoista materiaalia noin 50 % tai enemmän, kuten pakkausmateriaalia, puuta, muovia, pahvia, metallia, jne.

RAKENNUSJÄTE LK2 ( Vaakakoodi : rj2 )
Pääasiassa purku- ja saneeraustyömailta syntyvä sekalainen rakennusjäte, joka sisältää hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisia materiaaleja vähemmän kuin 50 %, kuten klinkkeri, kipsi, villat, PVC-putket, saniteettikalusteet, jne.

RAKENNUSJÄTTEEN TOIMITUKSESSA HUOMIOITAVA
Vastaanotettavat rakennusjätteet eivät saa sisältää vaarallisia jätteitä, kuten kyllästettyä puuta, akkuja, liimoja, asbestia, jne. Ei myöskään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Mikäli kuorma sisältää kiellettyjä jakeita, toimitamme ne jatkokäsittelyyn ja asiakas saa laskun niiden käsittelystä.
Kuormien purkamiseen tarvittava aputyö on laskutettavaa työtä. Aputyät kuten lavan raavinta tehdään asiakkaan vastuulla.

SIIRTOASIAKIRJA
Rakennusjätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava jätteen siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että jätteensiirtoasiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle.

Ilman jätteen siirtoasiakirjaa ei rakennusjätettä oteta vastaan.