Circulation

Purkubetonin ja -tiilen vastaanotto

Vastaanotamme purkubetonia ja -tiiltä Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet purkubetonin ja -tiilen vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista materiaalia vastaanotetaan?

Vastaanotamme purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvää puhdasta betoni- ja tiilijätettä. Lue vastaanottoehtomme.

Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

bp    betoni, max 1 x 1 x 1 m
bi    betoni, max 1-5 m
bt    betoni seka, sis. tiiltä
bk    kevytbetoni
be    betoni, erikoiskappaleet
bs    suihkumassa ja ylijäämävesi betoniautoista
bm    betoni, märkä
tj    tiilijäte

Missä purkubetonia vastaanotetaan?

Purkubetonia vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa.

Miten purkubetonin tuonti käytännössä tapahtuu?

Ennen laitokselle tuloa sinun tulee tunnistautua tekstiviestillä. Punnituksen jälkeen käyt purkamassa lastisi ja sen jälkeen menet lähtöpunnitukseen.

Tarkemmat ohjeet löydät alla olevan linkin takaa.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Purkubetonin vastaanottoehdot

BETONIN JA TIILIJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Betoni- ja tiilijätteellä tarkoitetaan purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvä puhdas betoni- ja tiilijäte.

Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä jne.

Purkubetoni- ja tiilijätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista betoni- ja tiilijätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

PURKUBETONI / TIILIJÄTE ( Vaakakoodit : bp, bi, bk, be, bm, bs , tj, bt )
Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan laadun ja kappalekoon mukaan.

Betonijäte saa sisältää betoniteräksiä. Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä jne.

Betoni- ja tiilijätteet eivät saa sisältää haitallisia aineita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pinnotteisiin ja saumausaineisiin. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa laitokselle. Haitattomuuden voi myös osoittaa liukoisuuskokeen tuloksilla.

Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija.

SIIRTOASIAKIRJA
Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava jätteen siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että jätteensiirtoasiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle.

Ilman jätteen siirtoasiakirjaa ei betoni- ja tiilijätettä oteta vastaan.