Circulation

Purkubetonin vastaanotto

Vastaanotamme purkubetonia ja -tiiltä Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet purkubetonin vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Minkälaista materiaalia vastaanotetaan?

Vastaanotamme purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvää puhdasta betoni- ja tiilijätettä. Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain edellyttämät tiedot. Lue vastaanottoehtomme.

Purkubetonijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot.

bp    betoni, max 1 x 1 x 1 m
bi    betoni, max 1-5 m
bt    betoni seka, sis. tiiltä
bk    kevytbetoni
be    betoni, erikoiskappaleet
tj    tiilijäte
bm    betoni, märkä
bs    suihkumassa, betoni
rj1    rakennusjäte lk1>50%
rj2    rakennusjäte lk2<50%
pp    puhdas puu, lava, pakkaus
pj    purku- ja saneerauspuu
lr    risut, luonnon materiaali
lk    kannot
st   talkoojäte
nbr    noudettava betonimurske
nmu   rnoudettava multa
nph    noudettava puuhake
sl   lumi
sm    maa-aines
sma    seulottava maa-aines
at   tankkiautot
mp   punnitus/tarkastusmaksu

Missä purkubetonia vastaanotetaan?

Purkubetonia vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ja  asianmukaiset siirtoasiakirjat on täytetty ennen laitokselle ajoa.

Prosessi ja ohjeet

Materiaalien tuonti ja nouto onnistuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 

Uusi asiakas? 
Otathan yhteyttä asiakkuuden avaamiseksi osoitteeseen mari.kunttu@circulation.fi. Asiakkuuden avaaminen onnistuu seuraavaksi arkipäiväksi joten otathan yhteyttä hyvissä ajoin.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

1. Tunnistaudu tekstiviestillä

Tunnistaudu ennen punnitusta tekstiviestillä. Ohjeet viestin sisällöstä täällä.

Circulation kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

2. Punnitus

Aja saapumispunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

3. Lastin purku / nouto

Pura / nouda lasti valvontakopilla saamiesi ohjeihden mukaisesti.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus Purkubetonin vastaanotto

4. Lähtöpunnitus

Aja lähtöpunnitukseen kun vihreä valo palaa. Pidä ajoneuvo paikallaan vaa'alla kunnes valo laihtuu vihreäksi ja voit poistua vaa'alta. Ota punnitustosite mukaasi automaatista.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Purkubetonin vastaanottoehdot

BETONIN JA TIILIJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Betoni- ja tiilijätteellä tarkoitetaan purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvä puhdas betoni- ja tiilijäte.

Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä jne.

Purkubetoni- ja tiilijätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista betoni- ja tiilijätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

PURKUBETONI / TIILIJÄTE ( Vaakakoodit : bp, bi, bk, be, bm, bs , tj, bt )
Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan laadun ja kappalekoon mukaan.

Betonijäte saa sisältää betoniteräksiä. Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä jne.

Betoni- ja tiilijätteet eivät saa sisältää haitallisia aineita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pinnotteisiin ja saumausaineisiin. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa laitokselle. Haitattomuuden voi myös osoittaa liukoisuuskokeen tuloksilla.

Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija.

SIIRTOASIAKIRJA
Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätteen siirtoasiakirja, joka sisältää jätelain ( 646 / 2011 § 121 ) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava jätteen siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että jätteensiirtoasiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle.

Ilman jätteen siirtoasiakirjaa ei betoni- ja tiilijätettä oteta vastaan.