Circulation

Risut, kannot ja luonnonmateriaalit

Vastaanotamme risuja, kantoja ja muita luonnonmateriaaleja Viinikkalan laitoksellamme. Alla tarkemmat ohjeet luonnonmateriaalin vastaanotosta ja vastaanottoprosessista. Tutustuthan prosessiin ja ohjeisiimme huolellisesti ennen laitokselle tuloa.

Millaisia luonnonmateriaaleja vastaanotetaan?

Vastaanotamme pääsääntöisesti lajiteltuja metsätähteitä, esim. risut, oksat, pensaat, rangat, latvukset, sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu. Otamme vastaan myös talkoo- ja haravointijätettä sekä maa-aineksia. 

Vastaanotettavien luonnonmateriaalien tulee olla ainoastaan luonnosta peräisin olevia materiaaleja.

Luonnonmateriaalien mukana ei tarvitse toimittaa siirtoasiakirjaa. 

lr    risut, luonnon materiaali
lk    kannot
st   talkoojäte
sh  haravointijäte
sm  puhdas maa-aines (ei savea)
sma  seulottava maa-aines
mkl  maa, kivi, louhe
sl   lumi

Missä luonnonmateriaaleja vastaanotetaan?

Luonnonmateriaaleja vastaanotetaan Viinikkalassa. Varmistathan, että asiakkuutesi on avattu ennen laitokselle ajoa. 

Miten luonnonmateriaalien tuonti käytännössä tapahtuu?

Ennen laitokselle tuloa sinun tulee tunnistautua tekstiviestillä. Punnituksen jälkeen käyt purkamassa lastisi ja sen jälkeen menet lähtöpunnitukseen.

Tarkemmat ohjeet löydät alla olevan linkin takaa.

Circulation ympäristöpalvelut kierrätyskeskus luotettava kumppani

Puujätteen vastaanottoehdot

PUUJÄTTEEN LAJITTELUOHJE

Puujätteen toimittajan tulee tutustua näihin vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista puujätteistä saa vastaanottoalueen työnjohdolta ja vaakakopilta.

PUHDAS PUU ( Aineskoodi  : pp )

Kemiallisesti käsittelemätöntä puuta.

Puupakkaukset ja – lavat, rakennustyömailta tuleva käsittelemätön rakennnuspuu, betonilaudoitus ( puhdistettu ) puu, puuviilu, liimaa sisäältämättömät kuitulevyt, pinnoittamaton HDF-levy, lämpöpuu.

Puujäte saa sisältää pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

PURKU- JA SANEERAUSPUU ( Aineskoodi : pj )

Kemiallisesti käsiteltyä puuta tai puutuotteita, sekalaista puujätettä.

Maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastulevy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kalustelevyt, pinnoitettu HDF-levy, puu- ja MDF-listat. Rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita.

Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia  ja -pahvia, sekä pieniä määriä nauloja , hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta eroteltava pois kyllästetty puuaines ja rakennusjäte.

LUONNON  PUUMATERIAALI ( Aineskoodi : lr )

Lajiteltuja metsätähteitä, risut, oksat, pensaat, rangat, latvukset, sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu.

KANNOT  ( Aineskoodi : lk )

Kannot, juuristot, tyvipuut